Buddyzm jest, jak podaje najbardziej popularna internetowa encyklopedia, systemem filozoficzno-etycznym. Innymi słowy, można powiedzieć, że jest to swego rodzaju sposób rozumienia, postrzegania świata i wyznawania określonych postaw i zachowań. Nierzadko, można jednak przeczytać bądź usłyszeć, że buddyzm jest religią. Jak jest naprawdę? Opinie są podzielone, jednak śmiało można stwierdzić, że religią jest dla nas to, w co naprawdę wierzymy. Dlatego buddyzm może być i wielokrotnie jest uważany jako jedna z najbardziej znanych na świecie religii.

Buddyzm jest bardzo wiekową filozofią lub jak kto woli – religią. Twórcą jego założeń był syn władcy jednego z państw-miast w północnych Indiach – Siddharth Gautam. Według reguł, religia ta opiera się na Czterech Szlachetnych Prawdach, a także na Ośmiorakiej Ścieżce, która ma być swoistego rodzaju remedium na otaczające nas zło i cierpienie.

Skoro założycielem był Siddarth Gautam, to kim jest Budda – postać kluczowa dla całej filozofii? Okazuje się, że to ta sama postać. Dziś nie używa się właściwego imienia i nazwiska założyciela, a jedynie określenia: Budda, co oznacza: „przebudzony”.

W ciągu kilkuset lat po śmierci Buddy, filozofia ta rozprzestrzeniła się po terenach całej Azji, by później dotrzeć do Europy. Ponieważ zasady buddyzmu są postrzegane jako dość luźne i wygodne, filozofia ta znajduje coraz większe rzesze zwolenników. W 2008 roku na świecie żyło prawie 400 mln buddystów, co sprawiło, że buddyzm „zajął” piąte miejsce wśród czołowych, pod względem liczebności wyznawców, religii świata.

Podstawa nauk buddyzmu


Pierwszym elementem podstawowych nauk buddyzmu są „Cztery Szlachetne Prawdy”, które zdają się być analizą psychologiczną rzeczywistości. Co więcej, wskazują one sposoby postępowania w konkretnych życiowych sytuacjach.

Budda podkreślał, że Cztery Szlachetne Prawdy prowadzą do wyzwolenia i porzucenia wszelkiego cierpienia. Według założyciela filozofii ogłoszone przez niego szlachetne prawdy prowadzą do Nirwany.

Pierwsza Szlachetna Prawda dotyczy cierpienia – tutaj narodziny, starzenie się, śmierć, smutek i niemoc to cierpienie.

Druga Szlachetna Prawda związana jest z przyczynami cierpienia – przyczyną jest pragnienie.

Trzecia Szlachetna Prawda mówi o ustaniu cierpienia – ustanie cierpienia to całkowite wyzwolenie.

Czwarta Szlachetna Prawda mówi o ośmiostopniowej ścieżce prowadzącej do ustania cierpienia – chodzi o właściwe poglądy, postanowienia, mowę, działania, dążenia skupienie, medytacje oraz o właściwe życie.

Cztery szlachetne prawdy są niczym wykład teoretyczny, podczas gdy Szlachetna Ośmioraka Ścieżka jest elementem praktycznym, które mają doprowadzić do osiągnięcia odpowiedniego, najbardziej właściwego stanu umysłu i ducha.

Popularne terminy związane z buddyzmem

KARMA – jest to świadome działanie mające prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu. Według buddystów konkretne działania mają doprowadzić do lepszego życia dziś, a także w przyszłości;

MAJA – jest to iluzja, w którą uwikłani są ludzie ze względu na swoje namiętności i cierpienia. Maja to źródło niemożności dostrzeżenia prawdy. Działanie w iluzji nie daje trwałego szczęścia. Tutaj można osiągnąć tylko krótkotrwałe zadowolenie.

REINKARNACJA – według filozofii buddyjskiej człowiek nie posiada niczego, co mogłoby przejść do następnego życia, niczego, co towarzyszyłoby mu po śmierci. Jednakże karma z poprzedniego życia może mieć wpływ na kolejne. Reinkarnacja jest według buddystów możliwością wcielenia się w inny byt po śmierci. Zatem duch zmarłego może przejść w nowo narodzone dziecko lub zwierzę.

Tłumaczeń w zakresie ksiąg buddyjskich dokonało najlepsze biuro tłumaczeń które dostępne jest online polecam to biuro tłumaczeń online za bardzo dobrą ceną dlatego każde dokumenty możemy przetłumaczyć bez wychodzenia z domu. Jest to internetowe biuro tłumaczeń. Jeżeli jednak mamy do czynienia z potrzeba tłumaczenia dokumentów samochodowych w konkretnym mieście np. w Chorzowie tłumaczenia z języka angielskiego w Chorzowie i okolicach na ulicy strzelców bytomskich to możemy osobiście dostarczyć nasze dokumenty i zostaną one przetłumaczone od ręki. Bardzo polecamy takie rozwiązanie.

A gdzie szukać tłumaczenia w moim mieście?


Dobre tłumaczenia w poszczególnych miastach to polecamy medyczne przekłady i tłumaczenia w Lublinie także w Katowicach medyczne przekłady i tłumaczenia w Katowicach a także w Szczecinie medyczne przekłady i tłumaczenia w Szczecinie. To najlepsze biura tłumaczeń.